Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_Brolo square_1.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_Brolo square_2.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_Brolo square_3.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_zeleni trg in mestno jedro Z NOVIMI DREVESI_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_drevesa-ljudje-tlaki_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_program_Brolo square.jpg
Architecture_kombinat-Tina Rugelj_plan_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_section A_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_section B_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_section C_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_plan-infront of the church_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_plan-under the pergola_Brolo square.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_part of the plan_1.jpg
Architecture_Kombinat-Tina Rugelj_part of the plan_2.jpg

TRG BROLO / BROLO SQUARE

Slovenija, Ljubljana

2009

načrt arhitekture / Plan of architecture: Kombinat

(Maša Cvetko, Tomaž Čeligoj, Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Tina Rugelj)

Brolo - trg ali park?

Koper je mesto, ki prenovi mestnega jedra posveča precej pozornosti. Trg Brolo je enen redkih preostalih odprtih prostorov, ki še ni doživel posodobitve, čeprav predstavlja največjo javno površino v mestnem središču. Le streljaj proč od osrednjega Titovega trga je prostor nejasne oblike in nedefinirane funkcije. Navidez baročno zasnovan park, ki ga je z leti "obraslo" parkirišče, je videti starejši kot v resnici. Močna poteza drevoreda ob vzhodnem robu trga podira ravnotežje v prostoru. Da je prostor "težaven", pokaže tudi pogled v ne tako davno zgodovino, ki razkriva, da se je prostor od konca 19. do druge polovice 20. stoletja večkrat spreminjal. Nejasne meje prostora in neskladna razmerja med grajenim in odprtim prostorom so prostorskim načrtovalcem že od nekdaj predstavljali težavo. Nerešeno vprašanje, kaj sploh Brolo je - trg ali park, je razvidno tako iz različnih pristopov k oblikovanju kot k poimenovanju prostora. In prav to je eno ključnih vprašanj bodoče prostorske ureditve  . 

Danes je videti, kot da bi prostor obstal v času, njegova podoba in funkcija sta obstali, Današnja podoba trga je prostorsko in funkcionalno neustrezna.

Prve sodobnejše prostorske (pre)ureditve segajo že v devedeseta leta

 

/ The project addresses the design of four Ljubljana streets, Cankarjeva, Eipprova, Rimska and Slomškova respectively, in order to make them pedestrian and cyclist friendly. The project, which was part of the Dunajska-Slovenska-Barjanska Street-axis layout, was also part of the strategy to reduce the use of passenger cars and encourage sustainable mobility. The layout includes bicycle lanes running in the opposite direction of traffic, bicycle stands, elevated crossings, wider pavements, green public areas and additional urban equipment. In 2011, a section of Rimska St. between Slovenska St. and Trg francoske revolucije (French Revolution Square) was redesigned to gain a bicycle lane, trees between parking spaces and a wider pavement on its South side.