STANOVANJSKA SOSESKA PODUTIK / RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD PODUTIK

Slovenija, Podutik

2009

načrt arhitekture / Plan of architecture: Kombinat

(Tomaž Čeligoj, Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Tina Rugelj, Maja Laurence, Ana Malalan)

gradbene konstrukcije / building constructionsProding inženiring d.o.o.

strojne instalacije / : Proteus d.o.o.

elektro instalacije / : Winky d.o.o.

 

Na obrobju Polhograjskih Dolomitov je na severozahodnem robu naselja Podutik velik opuščen kamnolom. V kamnolomu danes deluje asfaltna baza, ki jo je zaradi neprimernosti lokacije potrebno preseliti . Kamnolom bo, po zaprtju asfaltna baze, treba ustrezno sanirati . Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za preureditev opuščenega kamnoloma v sodobno stanovanjsko sosesko visoke bivalne kvalitete ter krajinsko zasnovo parkovnih površin javnega parka ob kulturnem spomeniku apnenica v Podutiku. 

 

Na obrobju Polhograjskih Dolomitov je na severozahodnem robu naselja Podutik velik opuščen kamnolom. V kamnolomu danes deluje asfaltna baza, ki jo je zaradi neprimernosti lokacije potrebno preseliti . Kamnolom bo, po zaprtju asfaltna baze, treba ustrezno sanirati . Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za preureditev opuščenega kamnoloma v sodobno stanovanjsko sosesko visoke bivalne kvalitete ter krajinsko zasnovo parkovnih površin javnega parka ob kulturnem spomeniku apnenica v Podutiku.