interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_01.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_02.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_08.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_09.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_10.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_03.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_05.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_06.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_07.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_04.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_12.jpg
interior-Tina Rugelj_foto-Janez Marolt_OF Go G_11.jpg

PISARNE Go green / go green office spaces

Slovenija, Ljubljana

2017

interier / interior: Tina Rugelj, Vesna Mihelj

sodelavci / associates: Maja Laurence, Brina Vizjak

foto / photo: Janez Marolt

arhitektura / architecture: Abiro

 

Prava mera odprtega prostora

Novi poslovni prostori podjetja GoGreen se nahajajo v stavbi Dunajska vertikala. Prostori so bili že v izhodišču zelo razgibani, z malo pravimi vogali in različnimi višinami stropov, zato je bila umestitev vsega programa z željami naročnika zahtevna naloga.

Vstopni del smo spremenili v odprt prostor brez sten, v vozlišče s čakalnico in družabnim prostorom. Sejno sobo smo naredili stekleno in ji dodali spremljevalno pisarno oziroma recepcijo. Lahko se zastre z zavesami in ji tako omogoči zasebnost. Domisleni oblazinjeni elementi z rastlinami razmejujejo veliko delovno sobo, ki je z drsnimi vrati povezana s tajniško sobo. 

Sama oprema in namestitev inštalacij pisarn so zasnovane fleksibilno: omogočajo dodajanje delovnih mest tudi v prihodnje. Tako kot v veliki sobi,[L1] so tudi med delovnimi mesti elementi, oblazinjeni s tekstilom, ki vpija zvok, vrh njih pa korita s skrbno izbranimi rastlinami, ki čistijo zrak in vplivajo na boljše počutje. Vmesni elementi nudijo tudi prostor za osebne predmete in delovne potrebščine. V vseh prostorih smo namestili magnetne table in omogočili veliko shranjevalnega prostora za fascikle in dokumente, posebno pozornost pa smo posvetili aplikaciji grafike in izbrane celostne podobe podjetja.

 

/ The right amount of open space

The new GoGreen offices are located in Dunajska vertikala building. The space we started with was very diverse, with few right angles and with different ceiling heights, which made the installation of the entire programme in order with the client’s needs a challenging task.

The entrance section was transformed into an open space without walls, into a node with a lobby and a hangout area. The meeting room is made of glass walls with an added accompanying office / reception desk. It can be closed with curtains, allowing for privacy. The large room is divided by intelligently designed padded elements with space for plants on top. The room is connected to the secretary room with a sliding door.

The equipment and office installation are flexible: they allow the addition of more workspaces if needed. Similarly to the large room, its elements are padded with textile that absorbs sound and contain carefully selected plants that purify the air and contribute to the well-being. The elements also provide space for personal items and work supplies. We installed magnetic whiteboards in all the rooms and provided a large amount of storage space for folders and documents. Last but not least, we paid special attention to the application of graphics and GoGreen’s corporate identit