Cankarjeva ulica

Slomškova ulica

Eipprova ulica

Rimska ulica 

PEŠCEM PRIJAZNE ULICE / STREETS FOR PEDESTRIANS

Slovenija, Ljubljana

2009

načrt arhitekture / Plan of architecture: Kombinat

(Maša Cvetko, Tomaž Čeligoj, Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Tina Rugelj)

 

Projekt obravnava ureditev štirih ljubljanskih ulic, Cankarjeve, Eipprove, Rimske in Slomškove, v pešcem in kolesarjem prijazne javne prostore. Nastal je v sklopu ureditve osi Dunajska - Slovenska - Barjanska kot del strategije zmanjševanja uporabe avtomobila in spodbujanja trajnostne mobilnosti. Načrt predvideva kolesarske poti v nasprotni smeri vožnje, stojala za kolesa, dvignjena križišča, širše pločnike, ozelenitev javnega prostora in dodatno urbano opremo. V letu 2011 je bil preurejen del Rimske ceste med Slovensko cesto in Trgom francoske revolucije. Ulica je pridobila kolesarsko stezo, drevesa med parkirnimi prostori in širši pločnik na južni strani.

 

/ The project addresses the design of four Ljubljana streets, Cankarjeva, Eipprova, Rimska and Slomškova respectively, in order to make them pedestrian and cyclist friendly. The project, which was part of the Dunajska-Slovenska-Barjanska Street-axis layout, was also part of the strategy to reduce the use of passenger cars and encourage sustainable mobility. The layout includes bicycle lanes running in the opposite direction of traffic, bicycle stands, elevated crossings, wider pavements, green public areas and additional urban equipment. In 2011, a section of Rimska St. between Slovenska St. and Trg francoske revolucije (French Revolution Square) was redesigned to gain a bicycle lane, trees between parking spaces and a wider pavement on its South side.