HIŠA B / HOUSE B

Slovenija, Bašelj

2011

arhitektura in interier / architecture and interior: Kombinat arhitekti

(Tomaž Čeligoj, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Tina Rugelj)

foto / photo: Miran Kambič

Namen prenove in razširitve brunarice v Bašlju je bila preobrazba počitniške v stanovanjsko hišo. Med različnimi možnostmi dograditve se je kot najprimernejše pokazalo dodajanje novih volumnov dnevne sobe in garaže kot oblikovno samostojnih elementov, ki ne povečajo volumna obstoječe hiše. S tem se je ohranilo drobno merilo v prostoru s pretežno počitniško zazidavo. Hišo je razširjena le z novim stopniščem na severni strani. V notranjosti so se prostori povečali z odstranitvijo toplotne izolacije, celoten obod novih in starih volumnov  pa je oblečen v sodoben izolacijski ovoj s prezračevano leseno fasado. Stena ob stopnišču, ki je bila nekoč zunanja stena hiše, je spomin na nekdanjo podobo brunarice.

 

/ The idea behind this log cabin in Bašelj was to turn a holiday cabin into a residential house. When considering different options of extending the cabin, one solution proved best: to add new volume to the living room area and garage but still keep the small scale of the predominantly holiday cottage. A new staircase was added to the house on its north face. The inner space grew larger when thermal insulation was eliminated and replaced by a modern insulation layer with a ventilated wooden facade. The staircase wall, which used to be the outer wall, is reminiscent of the old cabin.