IDEJNA UREDITEV OBMOČJA FORNAČE / SCHEMATIC PLAN OF FORNAČE AREA REDESIGN

Slovenija, Piran

2010

načrt arhitekture / Plan of architecture: Kombinat

(Tomaž Čeligoj, Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Tina Rugelj, Ana Malalan, Maša Cvetko)

 

Predlagana rešitev izpostavlja promenado ob morju, ki sprehajalcu daje glavno vlogo v prostoru. Široka tlakovana pot z drevoredom se z ene strani navezuje na plažo, z druge pa na tlakovane in netlakovane površine z različnimi programskimi sklopi. Oblikovana je tako, da upošteva naravne danosti območja, se po potrebi razširi in s svojo umestitvijo v prostor tvori štiri cone z različnimi dostopi do morja. Vsaka cona je opremljena tudi s paviljonom, ki zagotavlja dodatno ponudbo in sanitarije na plaži.

 

/ A seaside promenade with a walker as a central figure in space was proposed as solution. A wide paved, tree-lined lane opens on one side to the beach and on the other to paved and unpaved areas that are used for different purposes. The solution takes into account natural assets of the location itself. The promenade widens when necessary thus creating four different access zones to the sea.  Each zone boasts a pavilion and public toilets by the beach.