interior-Kombinat_foto-Matevž Paternoster_AP R_01.jpg
interior-Kombinat_foto-Matevž Paternoster_AP R_02.jpg
interior-Kombinat_foto-Matevž Paternoster_AP R_03.jpg
interior-Kombinat_foto-Matevž Paternoster_AP R_04.jpg

STANOVANJE R / APARTMENT R

Slovenija, Ljubljana

2009

interier / interior: Kombinat arhitekti

(Tomaž Čeligoj, Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Tina Rugelj, Jerica Živa Puterle)

foto / photo: Matevž Paternoster

Preureditev starega meščanskega stanovanja je morala odgovarjati današnjim potrebam mlade družine, hkrati pa čim manj posegati v obstoječo podobo stanovanja. Tloris je zato ostal nespremenjen. Stanovanje je tako dobilo jasno programsko zasnovo: servisni prostori so razporejeni vzdolž skupnega hodnika, bivalni prostori pa so orientirani na cesto. 

 

/ An old bourgeois apartment was rearranged to meet the needs of a contemporary young family without too much intervention in the existing design of the apartment. The ground plan thus remained unaltered, giving the apartment a clear design: the service rooms run parallel to the joint corridor while the living quarters face the street.